Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Звернення громадян

  Звернення адресуються органам державної влади і місцевого cамоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

        У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

         Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

          Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

          Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

        Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян"

 Нормативно-правова база

Закон України "Про звернення громадян"

Постанова Кабінету Mіністрів України від 24 вересня 2008 року №858 " Про затвердження  Класифікатора звернень громадян"

Постанова Кабінету Mіністрів України від 24 червня 2009 року №630 " Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади"

 

Довідка

за підсумками роботи по розгляду звернень громадян, що надійшли до Світловодської районної ради у 2013 році

Робота із зверненнями громадян є актуальним питанням сьогодення і проводиться вона в районній раді  відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7  лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування   конституційного права на звернення до органів    державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших нормативних актів.

         Аналіз звернень громадян, що надійшли до Світловодської районної ради свідчить про те, що не дивлячись на вдосконалення форм організації роботи із зверненнями громадян, кількість звернень є ще значною.

         У 2013 році районною радою  було одержано 57 звернень, з яких           4 письмових та  53  громадянина побували на особистому прийомі.

         Питомою залишається кількість звернень від громадян, які мають встановлені законодавством пільги і потребують соціального захисту: пенсіонери, працівники бюджетної сфери, ветерани праці. Особливо турбують ці категорії  громадян проблеми     комунального  господарства      (9 звернень),  соціального захисту (4 звернення), аграрної політики та земельних відносин (4 звернення), транспорту і зв’язку(6 звернень), охорони здоров’я  (3 звернення).

         Районною радою  забезпечується  кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян. У встановлені законом строки надаються письмові відповіді авторам звернень за наслідками їх розгляду та недопущення повторних звернень з одним і тим же питанням. До розгляду звернень громадян залучаються депутати районної ради, звернення громадян розглядаються на засіданнях постійних комісій районної ради.

         Постійно ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо повноважень різних гілок влади.

         Всі звернення, що надходять до районної ради, розглядаються головою районної ради та надаються відповідні доручення виконавцям. Автори звернень обов’язково повідомляються про результати розгляду.

         Головою районної ради та заступником голови районної ради розглянуто 4 письмових звернення та 53 громадянина побували на особистому прийомі.

         Особистий прийом громадян в районній раді  проводиться головою районної ради та заступником голови районної ради  згідно затвердженого графіка прийому громадян.

         Причини звернень громадян постійно аналізуються,  результати аналізу враховуються у роботі.

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ про звернення громадян, що надійшли до органів місцевого самоврядування Світловодського району у 2013 році