Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

         Голова Світловодської районної ради Роман Домбровський та заступник голови районної державної адміністрації Володимир Похілов взяли участь у розширеному засіданні медичної ради, яка відбулася другого лютого в конференц-залі поліклінічного відділення Світловодської ЦРЛ. В роботі ради взяли учать: головний лікар Світловодської ЦРЛ Юрій Котенко, виконуюча обов’язки головного лікаря КЗ «ЦПМСД міста Світловодськ» Ніна Продан, головний лікар КЗ «ЦПМСД Світловодської районної ради Кіровоградської області» Світлана Березюк, заступники головного лікаря лікувальних закладів, завідувачі амбулаторій, завідувачі відділень, районні фахівці, лікарі та старші сестри медичних відділень. Перед присутніми звітував головний лікар Світловоддської ЦРЛ Юрій Котенко. Загальний показник для Світловодських медичних закладів у Кіровоградській області - п’яте місце. 
Почесними Грамотами Світловодської райдержадміністрації та Світловодської районної ради були нагороджені:
- Омельченко Лідія Володимирівна, заступник головного лікаря з медичної частини Світловодської ЦРЛ;
- Помазан Майя Миколаївна, заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи Світловодської ЦРЛ;
- Бабич Олег Григорович, лікарь-отоларинголог Світловодської ЦРЛ;
- Танковська Ірина Олексіївна, сестра медична кабінету профоглядів поліклініки Світловодської ЦРЛ.
По результатам роботи в Світловодському районі за 2017 рік звітувала Світлана Березюк - головний лікар КЗ «ЦПМСД Світловодської районної ради Кіровоградської області". В своїй доповіді вона інформувала:
КЗ «ЦПМСД Світловодської районної ради Кіровоградської області» розпочав свою роботу, як юридична особа з 01.01.2014 року.
До закладів охорони здоров’я Світловодського району первинного рівня увійшли 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 1 фельдшерсько – акушерський пункт та 13 фельдшерських пунктів. 
Первинна медична допомога надається в амбулаторних умовах, або за місцем проживання пацієнта сімейним лікарем і передбачає надання консультацій, проведення первинної діагностики та лікування найбільш поширених захворювань, травм тощо.
Комунальним закладом «ЦПМСД Світловодської районної ради Кіровоградської області» отримано ліцензію на медичну практику Серія АЕ № 638379, рішенням МОЗ України від 19 лютого 2015 року № 80. У лютому 2017 року отримали ліцензію на придбання, зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів. У грудні 2017 році проведено акредитацію закладу.
Лікувальні заклади станом на 01.01.2017 року обслуговують населення (прикріпленого) – 12 244 осіб (в 2016 році – 12402 особи), в т.ч. працездатного віку - 7009 (57,2%) осіб ( в 2016 році 7015 осіб – 56,6%), дітей від 0 до 17 років – 1960 (16%) осіб (в 2016 році 2058 осіб – 16,6%), дітей до року - 88 ( 0,7%) осіб (в 2016 році 95 осіб – 0,8%). 
За відповідний період народилася 61 дитини ( за 12 місяців 2016 року – 106 дітей), показник народжуваності 6,9 %о (за 12 місяців 2016 року – 8,6%о), померло 255 чоловік (238 чоловік за 2016 року). Загальна смертність становить – 2082,7 на 100 тис. населення проти 1945,0 за 12 місяців 2016 року. Природний приріст від`ємний - 14,0 проти – 10,8 за відповідний період 2016 року. 
КАДРИ 
Станом на 01.01.2018 року всього працівників – 112 фізичних осіб, штатних одиниць – 124,5 із них:
Сімейних лікарів – 6, лікар - стажист стоматолог - 1, стоматологів – 2. Укомплектованість сімейними лікарями становить – 51,4%, при обласному – 55,1%. Із 6 фізичних осіб лікарів ЗПСМ атестовано – 6 лікарів. Укомплектованість середніми медичними працівниками становить – 86,5% при обласному 87,1%. Фельдшерські пункти укомплектовані медичними працівниками – 100%. Кількість обслуговуючого персоналу – 37 чоловік. 
Лікувально – профілактична робота
До сімейних лікарів здійснено 44 358 відвідувань (в 2016 році – 45940 відвідувань), в тому числі в амбулаторіях - 35012 (78,9%) відвідувань (в 2016 році 36 459 – 79,3 %), за викликами вдома – 9 346 (21,1%) (в 2016 році 9481 відвідування – 20,7%). Показник відвідування на одного жителя становить 3,6 (в 2016 році 3,7).
Із загальної кількості звернень до лікаря, кількість звернень з профілактичною метою становить – 15 381 або 44,0% (у 2016 році 16176 або 44,4%), з приводу захворювань – 19 631 або 56,0% (в 2016 році 20 283 або 55,6%). 
За звітній період 2140 осіб було направлено на консультацію до лікарів ІІ та ІІІ рівнів, з яких госпіталізовано 1752 особи (у 2016 році 1728).
В умовах стаціонару вдома було проліковано 840 хворих (у 2016 році 853). План лікування в стаціонарах на дому виконано на 112,7%.
Профілактичними оглядами було охоплено 12048 населення, або 98,4% (в 2016 році 12166 – 98,1%) із загального числа населення, медичне обслуговування яких передбачено на первинному рівні надання медичної допомоги.
Медичними працівниками Центру здійснювалися профілактичні онкологічні огляди жіночого населення. За 12 місяців 2017 року охоплено онкопрофоглядами 1316 жінок або 37,2 % від жінок віком 18 - 60 років (в 2016 році 376 осіб – 10,6%) Цей показник значно покращився.
Захворюваність по туберкульозу значно знизилась. За звітний період виявлено всього 2 випадків туберкульозу (за аналогічний період 2016 року - 10), зменшилася захворюваність як на деструктивні форми туберкульозу так і на бактеріальні. Всього на диспансерному обліку знаходиться 82 сільських хворих, із них в активних хворих - 11.
За звітний період вперше виявлено 56 випадків онкологічних захворювань, (49 – за 2016 рік),- відмічається постійний ріст онкозахворюваності. При профогляда виявлено 20,4% хворих (в 2016 році – 20,2%).
Проводилась робота щодо забезпечення епідеміологічного благополуччя з вакцинації керованих інфекцій. Вакцинація проводилась відповідно до Календаря щеплень, але виконання планових обсягів імунізації з запобігання виникнення окремих інфекційних хвороб є різними.
Охоплення дітей 1 року життя первинним вакцинальним комплексом становить 93,2 % (в 2016 році 62,1%). Підлягало 88 осіб виконано 82 особи (в 2016році підлягало 95 виконано 59).
Недовиконання планових завдань пов'язано з недостатнім отриманням імунобіологічних препаратів шляхом централізованих постачань за рахунок коштів Держбюджету.
У лікарських амбулаторіях під диспансерним спостереженням перебуває 453 ветеранів Великої Вітчизняної війни, з яких 100% комплексно оглянуті. Особи з обмеженими фізичними можливостями та нетранспортабельні хворі були оглянуті лікарями загальної практики вдома.
Під диспансерним спостереженням лікарів перебувають 66 жителів району, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Диспансерне спостереження здійснювалось за дільничним принципом.
Усім дітям, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, які перебувають під медичним супроводом був проведений медичний огляд лікарями ЗПСМ за участю лікарів – спеціалістів ЦРЛ. Дитяче населення стовідсотково охоплено профілактичними оглядами.
Проводиться робота щодо охоплення дитячого населення профілактичними оглядами. Так за 2017 рік оглянуто 1959 дітей, в т. ч. 99,9 % - учнів 1-11 класів (в 2016 році 2057 дітей – 99,9 %).
Діти першого року життя, яким протипоказане грудне вигодовування, забезпечуються безкоштовно адаптованими сумішами. За 2017 рік на закупівлю сумішей використано 3,6 тис. грн.
У складі Центру працює лікарсько - консультативна комісія (ЛКК) для проведення експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності. Комісією оформлено та направлено вперше на МСЕК 21 особа, в т.ч. 14 осіб працездатного віку(в 2016 році 13 осіб, із них працездатного віку 10 осіб), з яких 2 встановлено І-шу групу інвалідності, 4 - ІІ-групу, 8- ІІІ групу.
Повторно на комісію на підтвердження інвалідності направлено 36 хворих.
Проводилась робота по реалізації Урядової програми «Доступні ліки», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року щодо запровадження Державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом та бронхіальною астмою План - 222500,00 грн., викристано – 222485,57 грн.
До реалізації пілотного проекту в районі залучені 2 аптека та 3 аптечний пункт.
Для забезпечення інформатизації технологічних процесів управління та входження Центру в єдиний інформаційний простір області та України заплановано придбати 7 автоматизованих робочих місць.
У 2017 році придбано 1 автоматизоване робоче місце для Микільської АЗПСМ На даний час комп'ютерною технікою забезпечені всі амбулаторії, адміністрація Центру, бухгалтерська та статистична служби.
Встановлені ліцензійні програми – «Кадри», «Медстат», «Поліклініка».
ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Станом на 01 січня 2018 року уточнений кошторис по загальному фонду становить 8594,4 тис. грн., фактично профінансовано 8295,3 тис. грн., або 96,5 %. Додатково виділені кошти в сумі 1583,2 тис. грн. для капітального ремонту, придбання комп'ютерної техніки, комплекту мед. меблів та електровелосипедів для Микільської АЗПСМ, меблів для Павлівської АЗПСМ, комплекту медичних меблів для Іванівського ФП, стоматологічних установок для Павлівської та Микільської АЗСМ, виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи для Глинської АЗПСМ, з яких використано 1416,1 тис. грн., що становить 89,44 %.
У 2017 році надійшла гуманітарна допомога у вигляді бензину, вакцини, лікарняних листів, дров, тонометрів та іншого обладнання, на суму 141 703,75 грн.
Санітарно-просвітницька робота
У 2017році проводилася санітарно-просвітницька робота серед населення шляхом читання лекцій, проведення бесід на актуальні теми, а також розміщення статей у газетах «Вісті Світловодщини» та сайтах Інтернет видань.
Лікарі та середній медичний персонал протягом року приймали активну участь у семінарах та тренінгах по ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших на обласному рівні. 
Звернення громадян
У 2017 році до комунального закладу «Центр первинної медико – санітарної допомоги Світловодської районної ради Кіровоградської області» надійшло 10 звернень (по безоплатному лікуванню, виплата заробітної плати, по наданню невідкладної допомоги, по забезпеченню вакцинами, по оформленню на групу).
У 2016 році до комунального закладу «Центр первинної медико – санітарної допомоги Світловодської районної ради Кіровоградської області» надійшло 9 звернень (3 повторних) (пільгові медикаменти, забезпечення інсулінами, по заповненню медичної документації, по матеріальній допомозі, по обслуговуванню вагітної, забезпечення медичними засобами для інсулінової помпи).
Усі звернення були розглянуті у терміни визначені законодавством.
Основні завдання на 2018 рік
1. Проведення реорганізації шляхом перетворення комунального закладу «Центр первинної медико санітарної допомоги Світловодської районної ради Кіровоградської області» в комунальне некомерційне підприємство.
2. Прийняття програми по інформатизації ЛПЗ району та введення в дію.
3. Проведення капітального ремонту Глинської АЗПСМ.
4. Будівництво нової амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в селі Велика Скельова.
5. Оновлення санітарного транспорту.

 
Повернутись