Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Економічна характеристика району

 

Економічна характеристика району

 

 Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

 

з/п

Структура земель

Площа, га

Відсотків до загальної         площі

 

Всього земель

121896,3

 

 

у тому числі:

 

 

1.

землі сільськогосподарського призначення

56598,2

46,43

2.

землі житлової та громадської забудови

1367,5

1,12

3.

землі оздоровчого призначення

3,7

0,003

4.

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

292,3

0,24

5.

землі рекреаційного призначення

88,8

0,07

6.

землі історико-культурного призначення

-

-

7.

землі лісогосподарського призначення

19723,9

16,18

8.

землі водного фонду

41069,9

33,69

9.

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

2752,0

2,26

 

Відомості про розподіл земель за цільовим призначенням

 та функціональним використанням.

 

Розподіл земель за цільовим призначенням та функціональним використанням

га

Всього

121896,3

у тому числі:

 

сільськогосподарські угіддя

55323,9

з них рілля

43532,4

ліси та інші лісовкриті площі

19723,9

забудовані землі

3238,4

землі водного фонду

41069,9

інші землі

2540,2


 Відомості про питому вагу району в економіці області.

 

Питома вага району в економіці

області за обсягом:

%

реалізованої промислової продукції

0,5

продукції сільського господарства

5,0

виконаних будівельних робіт

-

інвестицій в основний капітал

-

експорту товарів, послуг

-

імпорту товарів, послуг

-

доходів місцевих бюджетів

1,2

роздрібного товарообороту

-

 Відомості про промисловість району.

 

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ

 

Загальна кількість підприємств основного кола

9

Галузева структура промисловості

 

Питома вага, %

Промисловість

100

Добувна промисловість

 

Переробна промисловість

100

з неї: виробництво харчових продуктів та напоїв

44,5

Легка промисловість

-

Видобування  деревини та виготовлення виробів з неї

11,1

з неї: целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа

-

Хімічна і нафтохімічна промисловість

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та скловиробів)

22,2

Металургія та оброблення металу

11,1

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування.

-

Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води

-

Послуги з ремонту  і технічного обслуговування устаткування електричного,

професійного призначення

 

професійного

11,1

Відомості про основні підприємства розташовані на території ради.

 

 

Назва підприємства

Форма власності

Спеціалізація

Приватне підприємство «Світловодський млин»

 

ПП «Торгівельний дім Каскад»

 

 

Спільне Українсько-болгарське багатопрофільне ТОВ «НАК»

 

 

Приватне підприємство

«КОРІДА-СЕРВІС»

 

 

 

ТОВ Фірма «Аверс» ЛТД

 

 

ДП «Світловодський завод силікатних виробів» АТЗТ «Укрбудматеріали»

 

ТОВ «Статус»

 

 

 

ДП «Завод Екоенергія» ТОВ «Полвакс-Україна»

 

 

 

 

 

Приватне науково-виробниче підприємство «Вектор»

Приватна

 

 

Приватна

 

 

Приватна

 

 

 

Приватна

 

 

 

 

Приватна

 

 

 

Колективна

 

 

Приватна

 

 

 

Приватна

 

 

 

Приватна

 

 

Приватна

Виробництво борошна та висівок

 

 

Виробництво борошна та висівок

 

 

Виробництво бринзи болгарської  (сичужних сирів, моцарелла, фета, сулугуні, халумі) та масла солодковершкового

Виробництво бринзи болгарської  (сичужних сирів, моцарелла, фета, сулугуні, халумі) та масла солодковершкового

 

Виробництво приборів столових та кухонних з деревини

 

 

Виробництво цегли силікатної, вапна негашеного, сумішей сухих

 

Виробництво графітових виробів та устаткувань спеціального призначення

 

Виробництво радіаторів неелектричних та їх складових частин зі сталі

 

Виробництво твердосплавної продукції

 

Послуги з ремонту й технічного обслуговування устаткування електронного професійного призначення

 

 

 

             

Відомості про виробництво основних видів продукції сільського господарства.

 

Виробництво рослинницької продукції  (усі категорії господарств).

 

 

2015 рік

Середня урожайність

на 1 га, ц

тонн

 

у % до

2014 року

Зерно та зернобобові культури

113454

84

55

цукрові буряки (фабричні)

2170

116,4

471,7

соняшник

14540

121,9

20,5

картопля

13820

82

100,0

овочі

5620

85

100,0

плоди та ягоди

-

-

-

Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств).

 

 

тонн/тис.шт.

2015 рік у % до

 2014 року

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі)

4593

98,6

молоко

8422

105,3

яйця

8424

93,8

Відомості про споживчий ринок.

 

Назва показника

2015 рік

Кількість підприємств торгівлі, усього

72

з них: магазинів

67

кількість підприємств ресторанного господарства

5

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, тис. грн.

11531,1

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, % до попереднього року

68,8

обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу в середньому за рік, грн..

-

 Відомості про мале підприємництво.

 

Основні показники

2014 рік

2015 рік

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

90

Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві, осіб

 

8

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн.

 

475,2

Обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами, млн.грн.

 

-

Фінансові результати малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування,  тис.грн.

 

-

Обсяги сплачених податків, зборів суб’єктами малого підприємництва, тис. грн.

 

-

Питома вага надходжень податків від суб’єктів малого підприємництва  в загальних обсягах надходжень до  бюджетів усіх рівнів, %

 

17

Кількість підприємців-фізичних осіб

 

302

 Відомості про районний бюджет

а) Доходи:

тис. грн.

ДОХОДИ

Затверджено на 2015 рік

%

виконання

Затверджено на 2016  рік

Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)

34505,05

104,6

36319,9

у  тому числі:

 

 

 

Власні і  закріплені  доходи

7674,2

120,9

9010,5

з них:

 

 

 

Податок з доходів фізичних осіб

7673,2

120,1

9010,0

Інші надходження

1,0

в 6,1 раз

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Базова дотація з державного бюджету

1655,3

100

1608,4

Реверсна дотація з державного бюджету

-

-

-

Стабілізаційна дотація

1037,5

100

-

Субвенція з державного бюджету  на освіту та  охорону здоров'я

24138,05

100

25701,0

у тому числі:

 

 

 

освітня

18567,25

100

17922,3

медична

5570,8

100

7778,7

Інші субвенції (крім освітніх та медичних)

30236,0

99,5

39366,3

РАЗОМ загальний фонд

64741,02

102,3

75686,2

 

 

 

 

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного

бюджету)

779,8

105,2

114,3

у  тому числі:

 

 

 

Власні надходження

779,8

105,2

114,3

Субвенції з державного бюджету

 

 

 

у  тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ спеціальний фонд

1443,1

95,8

114,3

Усього доходи І (без субвенцій)

35948,15

104,3

36434,2

Усього доходи ІІ (із субвенціями)

66184,13

102,1

75800,5

 

б) Видатки:

тис. грн.

ВИДАТКИ

Затверджено на 2015 рік

% виконання

Затверджено на 2016  рік

Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)

36337,6

982

37157,6

Державне управління

617,6

99,9

600,0

Освіта

22075,5

98,4

20428,8

у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного бюджету  на освіту

18567,25

98,0

17922,3

Охорона здоров'я

5984,1

97,8

6664,1

у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного бюджету  на  охорону здоров'я

5570,8

97,6

6534,1

Соціальний  захист та соціальне забезпечення

2861,5

99,6

3180,5

Культура і мистецтво

1127,3

97,7

1140,0

Фізична культура і спорт

16,0

100,0

25,0

Засоби масової інформації

125,0

100,0

137,0

Надзвичайні ситуації

60,0

59,6

70,0

Пожежна частина

465,2

99,8

170,0

Пільги на транспорт і зв’язок

 

 

135,0

Видатки, не віднесені до основних груп

3005,4

100

4677,2

Видатки за  рахунок субвенцій  з державного бюджету

29006,0

95,4

39162,0

у  тому числі на:

 

 

 

Соціальний захист

28046,1

99,9

38528,6

На місцеві вибори

959,9

89,8

 

Медична субвенція м. Світловодську

 

 

1244,6

РАЗОМ загальний фонд

65343,6

95,4

75686,2

 

 

 

 

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)

1819,25

87,0

123,3

у  тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Видатки за  рахунок субвенції з державного бюджету

42,15

100,0

-

у  тому числі:

 

 

 

освітня субвенція

42,15

100,0

-

РАЗОМ спеціальний фонд

1861,4

89,0

123,3

Усього видатки І (без субвенцій, крім освітніх та медичних)

38156,86

96,0

37280,9

Усього видатки  ІІ

(із субвенціями)

67205,0

97,0

75809,5